Får man svie- og smertegodtgørelse efter en arbejdsskade?

De fleste tror, at de helt automatisk kan få en godtgørelse for svie og smerte, hvis de er kommet til skade på arbejdet. Det er dog vigtigt at slå fast, at det ikke er altid, at det gør sig gældende.

Det er nemlig kun i tilfælde af, at det fører til, at du bliver sygemeldt, at du har krav på at få en godtgørelse for svie og smerter. Hvis du ikke bliver sygemeldt, vil du – som udgangspunkt – ikke kunne få godtgørelse for svie og smerter.

Hertil vil det også kræve, at der er en ansvarlig skadevolder. Er der tale om en ulykke, der er sket på din arbejdsplads, men som din arbejdsgiver ikke er ansvarlig for, er det ikke muligt at få godtgørelse for svie og smerte.

En ansvarlig skadevolder er et krav

Skal du have godtgørelse for svie og smerter, er det – som sagt – et krav, at der er en ansvarlig skadevolder. Er der ikke det, vil det ikke være muligt at få godtgørelse, men det betyder ikke, at du ikke kan få erstatning.

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, vil du kunne åbne en sag, der fører til, at du får godtgørelse. Derfor er det naturligvis værd at gøre, da det kan være penge, der falder på et tørt sted.

Er der tale om en privat ulykke eller en arbejdsskade, hvor du ikke kan holde din arbejdsgiver ansvarlig for, hvad der er sket, vil du dog ikke kunne få kompensation for den svie og smerter, der er fulgt med efter din ulykke.

Hvor meget kan man få i godtgørelse?

Når det kommer til erstatning svie og smerte, er det ikke noget, der gives individuelt. Derimod vil det blive givet ud fra en fast takst, som ændrer sig år for år.

Taksten for 2023 lyder på 220 kr. pr. dag. Dette beløb vil du kunne få udbetalt så længe du er syg. Det er naturligvis værd at slå fast, at der er tale om en skattefri godtgørelse, hvorfor du ikke vil blive beskattet af disse penge.

Du vil maksimalt kunne få udbetalt 85.500 kr. i godtgørelse for svie og smerter. Er du syg i en periode, der gør, at beløbet vil overstige dette beløb, er du ikke længere berettiget til at få din godtgørelse udbetalt.

Hvor længe fortsætter udbetalingen?

Du vil som udgangspunkt få udbetalt penge i hele den periode, hvor du er syg. Det kræver dog, at det er forårsaget af den skade, du har pådraget dig i din ulykke.

Hertil er det også vigtigt at nævne, at et fremtidig krav på godtgørelse for svie og smerte vil ophøre, hvis det er blevet vurderet, at du får varige mén efter ulykken, og du som følge af dette får udbetalt en méngodtgørelse.

Som der også er givet udtryk for før, så kan du dog maksimalt få udbetalt 85.500 kr. i godtgørelse for svie og smerte, hvilket svarer til omtrent et års sygdom. Efterfølgende vil du ikke længere kunne få godtgørelse udbetalt.